Σχετικά

Ο Ηλεκτρονικός Οδηγός Υγείας medicalview περιλαμβάνει όλα τα επαγγέλματα και τις ειδικότητες του Ιατρικού κλάδου που δραστηριοποιούνται ιδιωτικά στον τομέα της Υγείας από όλη την Ελλάδα.

Έχει κατασκευαστεί με στόχο την εξειδικευμένη, εύκολη και γρήγορη αναζήτηση οποιουδήποτε επαγγελματία ή επιχείρησης, τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκαν όλοι οι Ηλεκτρονικοί Επαγγελματικοί Οδηγοί των ειδικοτήτων δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη άμεσα και γρήγορα να αναζητήσει συγκεκριμένα πληροφορίες που θέλει και αφορούν ολόκληρες επαγγελματικές ομάδες.